Regulamin:

Zgłoszenie strony do katalogu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1. Każdy użytkownik może zaproponować dołączenie swojej strony www do katalogu.

2. Akceptacja nowych wpisów następuje w okresie od 24 godzin do 7 dni. Pierwszeństwo mają wpisy płatne. Pamiętaj! Płacisz min. za szybsze rozpatrzenie oraz za możliwość dodania strony do większej ilości kategorii oraz za promocję strony.

3. Akceptujemy tylko DOMENY i PODDOMENY. Podstrony zgłaszane w formularzu w pozycji URL będą odrzucane (można je dodać jako linki w opisie witryny).

4. Do katalogu nie zostaną dodane strony o tematyce: erotycznej, nacjonalistycznej, rasistowskiej, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym czy w jakikolwiek inny sposób niezgodnej z prawem. Nie zostaną zaakceptowane również strony o: niskiej wartości technicznej, strony nieistniejące, strony w budowie, strony typowo spamerskie, bez żadnej wartości merytorycznej, oraz wszelkiego rodzaju strony mogące wyrządzić szkody użytkownikowi poprzez rozpowszechnianie wirusów. Strony nie może zawierać treści faszystowskich, rasistowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym a także stron propagujących inne treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety.

5. Jeśli masz zamiar dodać stronę o szeroko pojętej tematyce, hazardu, warezu, downloadu, torrent, p2p – daruj sobie, strona o takiej tematyce nie zostanie dodana. Strony erotyczne i dopalacze również nie są mile widziane. Taka tematyka nie jest mile widziana w katalogu. Jeśli uważasz, że Twoja strona o wymienionej w tym akapicie tematyce jest inna niż wszystkie, napisz maila z adresem. Zadecydujemy czy i na jakich zasadach możesz ją dodać.

6. Strony o tematyce hazardowej nie mogą być dodane do katalogu!

7. Zgłaszana strona nie może być kopią innej strony, składać się wyłącznie z reklam lub samych odnośników (tzw. farmy linków) i musi zawierać treść w języku polskim.

8. Opis może zawierać do trzech linków, ale mogą one prowadzić TYLKO do podstron serwisu, który jest dodawany. Nie mogą prowadzić do subdomen.

9. Obowiązkiem dodającego stronę jest sprawdzenie, czy taka strona istnieje już w bazie.

10. Zgłaszana strona powinna być przyporządkowana do właściwej (właściwych) kategorii - złe dopasowanie powoduje zmianę dopasowania lub skasowanie niepasującej kategorii.

11. Zgłaszana strona powinna być prawidłowo opisana. Najlepiej zgodnie z zasadami języka polskiego. Tytuł i opis muszą być sformułowane w sposób logiczny i poprawny językowo (stylistycznie i ortograficznie)

12. Tytuł i opis nie mogą być zlepkiem słów kluczowych ani zawierać: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli.

13. Informacje o firmie, numery telefonów, adresy, numery NIP mogą być wprowadzane w miejscach do tego przeznaczonych.

14. Tytuł powinien składać się z od 5 do 130 znaków. Preferowanym tytułem jest nazwa strony lub jej adres. Natomiast opis musi składać się z minimum 290 znaków.

15. W przypadku zgłoszenia do akceptacji strony, która nie spełnia warunków regulaminu, żadne opłaty nie są zwracane osobie zgłaszającej. Podobnie jest w przypadku odrzucenia strony.

16. Moderatorzy katalogu nie ponoszą odpowiedzialności za materiały zgłaszane przez jego użytkowników.

17. Za ewentualne naruszenie praw autorskich przez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba, która je zgłosiła do publikacji.

18. Moderatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian tytułów i opisów stron umieszczanych w Katalogu. Zastrzegamy sobie również prawo do pojedynczej i grupowej zmiany lokalizacji wpisów bez zgody i powiadamiania ich właścicieli a także prawo do zmian przypisanych do strony kategorii czy podkategorii.

19. W przypadku odrzucenia strony, dodający informowany jest o tym fakcie drogą elektroniczną, wraz z podaniem powodu takiej decyzji. W takim przypadku, żadne opłaty nie są zwracane osobie dodającej.

20. Moderatorzy nie odpowiadają za niedostarczenie informacji o odrzuceniu strony.

21. Płatności w serwisie obsługuje firma DotPay.eu oraz HomePay.pl.

22. Moderatorzy katalogu pragną zapewnić swoich użytkowników, iż w pełni szanują ich prawo do prywatności i ochrony danych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.

23. Nigdy, pod żadnym pozorem nie udostępnimy nikomu danych osobowych naszych użytkowników.

24. Każdy z użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych w dowolnym momencie, poprzez kontakt z operatorem serwisu.

25. Rejestrując się w katalogu i dodając do niego swoją stronę internetową, każdy z użytkowników wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym drogą elektroniczną. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji reklamowych na swoją skrzynkę e-mail, poprzez kontakt z administratorem serwisu.

25. Niektóre obszary serwisów należących do talizmany.com mogą wykorzystywać cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

26. Redakcja katalogu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.